Polityka zwrotów

  1. Wszystkie niewykorzystane kredyty podlegają zwrotowi w 100%.
  2. Jeśli zakupiona usługa została zrealizowana częściowo, klient ma prawo do zwrotu niewykorzystanej części płatności.
  3. Jeśli usługa została wykonana, a klient zgłosił żądanie zwrotu pieniędzy, SparkTraffic dołoży wszelkich starań, aby zatrzymać i cofnąć realizację projektu, tak aby klient mógł otrzymać częściowy lub pełny zwrot pieniędzy. W takich przypadkach SparkTraffic może odrzucić żądanie zwrotu pieniędzy.
  4. Zwrot jest dokonywany poprzez odwrócenie pierwotnej płatności klienta. Bank klienta może potrzebować od 5 do 10 dni roboczych na odzwierciedlenie zwrotu na wyciągu z karty.
  5. W przypadku niezadowolenia z naszych usług i prośby o zwrot pieniędzy, prosimy o przesłanie tego zapytania do naszego zespołu pomocy technicznej na adres [email protected]

Zasady anulowania subskrypcji

  1. Każdą subskrypcję można anulować w dowolnym momencie z poziomu strefy użytkownika lub kontaktując się z działem obsługi klienta.
  2. Anulowanie subskrypcji nie ma wpływu na już opłacone usługi.